Звіти online

Звіт про діяльність Організації Роботодавців ІФООПРО за 2018 рік

Організація роботодавців «Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів» (ІФООПРО) зареєстрована 27 жовтня 2015 року.

 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ

 

На час створення ІФООПРО в Івано-Франківській області було зареєстровано 13 організацій роботодавців. Також налічувалося близько сотні організацій бізнесового характеру, зокрема бізнес-об’єднань, бізнес-асоціацій тощо. Багато з цих організацій є вузькопрофільними (для прикладу це галузеві організації роботодавців медиків, телевізійників, працівників легкої промисловості і т.д.). Крім того, їхня діяльність переважно поширюється лише на території окремих населених пунктів.

Задум щодо створення ІФООПРО був в тому, щоб дати старт діяльності такої організації, яка б на рівні області об’єднувала представників підприємницького середовища з різних сфер, галузей і секторів. Це дозволяє охопити потреби та проблеми не тільки в межах конкретних галузей чи територій, але й ті, які є спільними для різних бізнесів та міст, районів області. З однієї сторони, ІФООПРО представляє інтереси тих конкретних галузей та сфер діяльності, в яких діють її члени, а з іншої – акумулює проблеми, що є типовими для всіх або наскрізними (спільні для деяких видів підприємницької діяльності). Така специфіка діяльності позволяє зробити галузевий зріз проблематики, а також згрупувати однотипні проблеми з тим, щоб лобіювати їхнє вирішення на різних рівнях. Таким чином, організація, що об’єднує різні бізнеси та є виразником інтересів багатьох власників й керівників підприємств і підприємців, має змогу досягти більшого для своїх членів, ніж якби вони діяли поодинці.

 

 

ПРО ІФООПРО

 

Мета діяльності

 

ІФООПРО є обласною, міжгалузевою, неприбуткової громадською організацією. За своїм статусом ІФООПРО є організацією роботодавців, діяльність якої визначається її метою - захищати права і відстоювати законні інтереси своїх членів, представників бізнесу, через формування та впровадження нових підходів, в першу чергу у роботі з владою.

 

Особливість статусу ІФООПРО як організації роботодавців в тому, що діяльність таких організацій регламентується спеціальним законодавством та такі організації мають дещо ширші повноваження на відміну від інших громадських організацій й об’єднань. Цим спеціальним законодавчим актом є Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності». Також специфічним та визначальним для організації напрямом діяльності є побудова соціального діалогу відповідно до Закону України «Про соціальний діалог». Це означає досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів влади й місцевого самоврядування. Для того щоб ІФООПРО як представник роботодавців стала рівноправною стороною соціального діалогу в Івано-Франківській області, необхідно набути репрезентативності. Тобто до її складу має входити така кількість роботодавців регіону, на яких працює не менше 5% зайнятого населення області (орієнтовно 26-27 тис. осіб). Наразі досягнення репрезентативності та як результат – побудова соціального діалогу в регіоні – є основним пріоритетом для ІФООПРО, її стратегічною метою.

 

Для того щоб представляти та захищати права і законних інтереси членів організації, ІФООПРО має низку завдань, а саме:

 • співробітництво з владою, представництво у владі;
 • сприяння у вирішенні колективних трудових спорів;
 • лобіювання інтересів членів організації (місцевий, регіональний, державний рівні);
 • участь у формуванні соціально-економічної політики;
 • співпраця з міжнародними організаціями роботодавців, іншими організаціями.

 

Для досягнення поставлених цілей та вирішення окреслених завдань ІФООПРО має відповідні повноваження:

 • подання пропозицій до влади;
 • проведення експертизи нормативно-правових актів;
 • ведення переговорів щодо укладення колективних договорів і угод;
 • представництво під час здійснення державного нагляду (контролю) підприємств;
 • участь у соціальному діалозі (репрезентативність).


Структура
 

 

Згідно зі структурою управління, затвердженою статутом ІФООПРО, вищим керівним органом організації є Конференція, яка скликається раз у чотири роки. Керівництво діяльністю організації у період між Конференціями здійснюють Рада організації та голова Ради організації. Рада та її голова обирається Конференцією строком на чотири роки. Для виконання рішень Конференції, Ради організації та голови Ради організації, реалізації поточних завдань створена Виконавча дирекція.

Головою Ради є Роман Стефанишин, членами Ради – Оксана Говера, Романна Сідляр, Наталія Сав’юк.

  

Офіс організації розміщується в обласному центрі Прикарпаття за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Довга, 62/3.

 

Члени організації

Станом на жовтень 2018 року ІФООПРО налічує 125 членів. Це 62 підприємства та 63 фізичних осіб-підприємців, які працюють у 9-ти сферах діяльності, із загальною кількістю зайнятих понад 2 000 осіб.

  

  

   

Члени ІФООПРО представляють дев’ять сфер діяльності, а саме:

 1. Медична галузь – найбільша кількість членів – 55 із загальною кількістю зайнятих 644.
 2. Промисловість – кількість членів 32 із загальною кількістю зайнятих 876. Промисловість включає такі галузі:
  • хімічна – кількість членів 4 із загальною кількістю зайнятих 367,
  • харчова – кількість членів 18 із загальною кількістю зайнятих 251,
  • машинобудування – кількість членів 3 із загальною кількістю зайнятих 165,
  • деревообробна – кількість членів 4 із загальною кількістю зайнятих 57,
  • легка (текстильна, вироби з хутра) – кількість членів 2 із загальною кількістю зайнятих 35,
  • брухт та відходи – кількість членів 1.
 3. Торгівля, громадське харчування, оренда – кількість членів 17 із загальною кількістю зайнятих 177.
 4. Консультаційні послуги, дослідження – кількість членів 8 із загальною кількістю зайнятих 44.
 5. ЗМІ, видання, поліграфія, дизайн – кількість членів 4 із загальною кількістю зайнятих 4
 6. Готельний бізнес – кількість членів 4 із загальною кількістю зайнятих 219.
 7. Туризм – кількість членів 3 із загальною кількістю зайнятих 16.
 8. Перевезення пасажирів – кількість членів 1 із загальною кількістю зайнятих 120.
 9. ОСББ – кількість членів 1 із загальною кількістю зайнятих 3.

 

 

 

Галузь

К-ть членів

%

К-ть зайнятих

%

Медична галузь

55

44,0%

644

30,6%

Готельний бізнес

4

3,2%

219

10,4%

ЗМІ, видання (поліграфія), дизайн

4

3,2%

4

0,2%

Консультаційні послуги, досідження

8

6,4%

44

2,1%

Орендні послуги, торгівля, ресторанне господарство

17

13,6%

177

8,4%

Туризм

3

2,4%

16

0,8%

ОСББ

1

0,8%

3

0,1%

Перевезення пасажирів

1

0,8%

120

5,7%

Промисловість, в т.ч.

32

25,6%

876

41,7%

хімічна

4

3,2%

367

17,5%

харчова

18

14,4%

251

11,9%

легка (текстильна, вироби з хутра)

2

1,6%

35

1,7%

деревообробна

4

3,2%

57

2,7%

машинобудування

3

2,4%

165

7,8%

брухт та відходи

1

0,8%

1

0,0%

ВСЬОГО

125

100,0%

2103

100,0%

 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Впродовж року ІФООПРО зосереджувала свою роботу в таких чотирьох напрямах як:

 1. Інформаційний
 2. Представницький
 3. Лобіювання
 4. Захист прав і інтересів

 

Інформаційний напрям

 

Працює сайт організації http://ifoopro.if.ua/. На сайті подається інформація різної тематичної скерованості – поточні новини в бізнес-сфері, про роботу ІФООПРО, про законодавство, в тому числі роз’яснення, заходи для бізнесу та ін. Також на сайті представлена інформація про членів організації.

Аналогічна інформація подається на сторінці організації в мережі фейсбук (ІФООПРО, @ifoopro.if.ua).

Окрім інформування, ІФООПРО організовує проведення різного роду навчальних заходів для своїх членів. Зокрема, цьогоріч на запрошення ІФООПРО юридична компанія МЕДКОНСАЛТИНГ провела семінар на тему «Кадрові питання в діяльності закладів охорони здоров`я та приватно-практикуючих лікарів».

 

Представницький напрям

 

Одним з напрямів роботи Організації є представлення інтересів своїх членів. Зокрема, участь у різного роду заходах (виставках, форумах, конференціях тощо). З цією метою відстежуються заходи, що можуть зацікавити членів організації. Також це заходи, які проводять як інші бізнес-асоціації, так і державні органи.

 

 

Такий підхід дає можливість позиціонувати та промоціювати організацію та її членів, а також долучатися до формування ініціатив й дій, корисних для членів організації. Адже, власник/керівник бізнесу, який представлений в організації, не має часу та й нагальної потреби відвідувати всі заходи. Натомість офіційні представники ІФООПРО в змозі представити потреби та наявні проблемні питання, що турбують членів організації.

 

 

Також представники керівного складу ІФООПРО беруть участь у роботі місцевої влади з тим, щоб впливати на вироблення політики щодо діяльності бізнесу як на місцевому і регіональному рівнях, так і на рівні загальнодержавному. Тому вагомою складовою роботи є налагодження взаємодії та співпраці з органами влади різного рівня.

Наразі ІФООПРО має підписані договори про співпрацю з трьома владними структурами Івано-Франківщини. Це:

 • Головне управління Державної фіскальної служби в області, в тому числі Івано-Франківська митниця;
 • департамент соціальної політики облдержадміністрації;
 • Івано-Франківський міський центр зайнятості;
 • Головне управління Держпраці в Івано-Франківській області;

 

В 2018 році укладено меморандум про партнерство та співробітництво між ОР ІФООПРО та Державним вищим навчальним закладом «Івано-Франківський національний медичний університет».

 

ІФООПРО встановила робочі відносини з органами влади, до яких звертається у разі потреби захисту та представлення інтересів своїх членів. Це:

 • Державна регуляторна служба України;
 • Головне управління Держпродспоживслужби в області (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів);
 • постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

 

Також представники ІФООПРО беруть участь у засіданнях постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу. На засіданнях комісії розглядаються, зокрема, такі питання, як передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; про використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; проведення конкурсів щодо залучення інвесторів до інвестиційних проектів будівництва і т.д.

 

Налагоджена співпраця і з організаціями громадянського сектору. Так, у 2017 році розпочата співпраця з Івано-Франківським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів України», з громадською організацією «Крок у наше майбутнє», з громадською організацією «Культурно-освітнє товариство інвалідів УМГ».

У 2018 році ІФООПРО уклала договір про співробітництво та координацію дій з громадською організацією «Медична Фундація».

 

 

Лобіювання

 

Представницька функція, зокрема, дозволяє ІФООПРО оперативно реагувати на потреби та бізнесові стурбованості своїх членів для їхнього лобіювання в органах влади.

Як приклад, за ініціативи ІФООПРО в червні ц.р. в Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу на тему «Нові нормативні документи у сфері охорони здоров’я - 2016». Учасники обговорили проблематику нових Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Надалі, враховуючи пропозиції учасників заходу, ІФООПРО звернулася до Державної регуляторної служби України, Міністерства охорони здоров’я України та Ради бізнес-омбудсмена, що стало приводом для проведення наприкінці серпня 2016 року спільної зустрічі в Києві. Метою цієї зустрічі було обговорення доцільності внесення окремих змін до чинних Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Пропозиції було протокольно зафіксовано (Державна регуляторна служба України) та надано МОЗ України для підготовки відповідних змін.

 

Окрім владних органів, для консолідації зусиль ІФООПРО встановлює партнерські зв’язки з іншими бізнес-об’єднаннями та недержавними організаціями. Надалі синергетичний ефект від такої діяльності буде націлено на просування інтересів членів організації.

Першою такою організацією, з якою ІФООПРО встановила ділові контакти, стала всеукраїнська неурядова організація «Громадський комітет транспортної безпеки». Її діяльність охоплює сферу транспортних перевезень (як пасажирських, так і вантажних). За участі ІФООПРО цьогоріч було створено відокремлений підрозділ цієї організації в Івано-Франківській області.

 

Захист прав і інтересів

 

Чи не найважливішим напрямом роботи ІФООПРО є захист прав та інтересів своїх членів. Власне і представницька функція, і лобістська, і налагодження співпраці з владою та ділових контактів з іншими бізнес-об’єднаннями є підґрунтям для оперативного реагування на потреби членів організації та їхнього якісного й швидкого вирішення.

 

Представники ІФООПРО беруть участь у відстоюванні прав та інтересів своїх членів. Таке представлення інтересів відбувалося і в податкових органах, і в судах, зокрема щодо розміщення вивісок в місті Івано-Франківську. ІФООПРО звернулася до Державної регуляторної служби України та отримала підтвердження своєї позиції стосовно того, що для інформаційних табличок і вивісок непотрібно отримувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

 

Цього року, у серпні, відбулося засідання Виконавчого комітету обласної тристоронньої соціально-економічної ради, в якому взяли участь представники ІФООПРО. Вони звернули увагу на проблему дистанційного обліку газу та закликали присутніх підтримати колективне звернення до державних органів щодо змін «газового кодексу» та скасування обов'язкового дистанційного обліку газу для юридичних та фізичних осіб-підприємців малого та середнього бізнесу.

 

Інше

 

Серед іншого ІФООПРО також долучається до реалізації соціальних проектів. У 2017 році на базі громадського простору «Гармонія» в Іванр-Франківську було організовано безоплатний медичний огляд для малозабезпечених мешканців. У 2018 році ІФООПРО брала участь у проекті «Поділись / роздача їжі нужденним».

 

 

 

office@ifoopro.if.ua

Звіт про діяльність Організації Роботодавців ІФООПРО за 2017 рік

Станом на січень 2018 року ІФООПРО налічує 114 членів із загальною кількістю зайнятих понад 2 000 осіб. Це 56 підприємств та 58 фізичних осіб-підприємців, які працюють у 9-ти сферах діяльності, серед яких медична галузь має найбільшу кількість членів – 51 із загальною кількістю зайнятих 595 осіб.

 

Одним з напрямів роботи Організації є представлення інтересів своїх членів. Зокрема, участь у різного роду заходах (виставках, форумах, конференціях тощо). З цією метою відстежуються заходи, що можуть зацікавити членів організації. Також це заходи, які проводять як інші бізнес-асоціації, так і державні органи.

 

Такий підхід дає можливість позиціонувати та промоціювати організацію та її членів, а також долучатися до формування ініціатив й дій, корисних для членів організації. Адже, власник/керівник бізнесу, який представлений в організації, не має часу та й нагальної потреби відвідувати всі заходи. Натомість офіційні представники ІФООПРО в змозі представити потреби та наявні проблемні питання, що турбують членів організації.

 

21 квітня 2017 року в приміщенні міської клінічної лікарні №1  була проведена робоча зустріч членів організації – представників бізнесу у медичній галузі з відповідальними представниками з Головного управління Держпраці в Івано-Франківській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та управління охорони

здоров’я в м.Івано-Франківську.

 

Метою проведення  спільної наради було надання відповідей відповідальними працівниками владних структур на проблемні питання відносин бізнесу і влади та налагодження плідної співпраці.

 

За ініціативи ІФООПРО в липні 2017 р. в Івано-Франківську в приміщенні Водоекотехпрому відбулася робоча зустріч членів організації з відповідальними працівниками контролюючих служб: ПАТ «Івано-Франківськгаз», КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та АТ «Прикарпаттяобленерго». У процесі спілкування було виявлено проблемні питання відносин бізнесу з постачальниками (світла, газу, води) та працівниками контролюючих служб надані відповіді на проблемні питання.

 

Організація роботодавців «ІФООПРО» шляхом делегування свого представника бере участь у засіданнях постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, проводяться спільні заходи з Івано-Франківським міським центром зайнятості, Головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області, Головного управління Держпраці в Івано-Франківській області.

Вагомою складовою роботи ІФООПРО  є налагодження взаємодії та співпраці з органами влади різного рівня. Наразі ІФООПРО має підписані договори про співпрацю з :

1)    Головним управлінням Державної фіскальної служби в області та Івано-Франківською митницею при ДФС;

2)    Департаментом соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації;

3)    Івано-Франківськиим міським центром зайнятості;

4)    Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

5)    Управлінням державної служби України з питань праці в Івано-Франківській області

Та меморандуми про співробітництво та координацію дій з:

1.     З  Громадською організацією «Культурно-освітнє товариство інвалідів УМГ»

2.     З Громадською організацією «Крок у наше майбутнє»

3.     З Івано-Франківським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів України»

 

ІФООПРО встановила ділові контакти не тільки з владними органами. Першою такою організацією стала всеукраїнська неурядова організація «Громадський комітет транспортної безпеки». Її діяльність охоплює сферу транспортних перевезень (як пасажирських, так і вантажних). Голова комітету – представник ІФООПРО у 2017 році неодноразово приймав участь у рейдах щодо забезпечення підприємцями, які надають послуги паркування облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів, якими керують люди з інвалідністю згідно вимог чинного законодавства та перевірку облаштування місць паркування транспортних засобів, якими керують інваліди.

У 2017 році організація ІФООПРО займалась благодійною діяльністю. Так,  16 вересня 2017 року в Івано-Франківську за сприянням нашої організації в громадському просторі "Гармонія" відбулася акція "Перевір своє здоров'я".

Лікарі офтальмологи Громадської організації "Ваш Зір" та Медичного Центру "Пріма Мед", який є членом ІФООПРО за підтримки МБФ "Сприяння розвитку медицини" провели безкоштовний огляд для внутрішньо переселених осіб та людей з інвалідністю.

                 

Виконавча дирекція ІФООПРО спільно з ТзОВ «Діекс-Вест», яке є членом організації з метою формування правової культури з питань охорони праці та пожежної безпеки,  запобігання пожеж та аварійності, зменшення кількості загиблих та травмованих на протязі 2017 року організовувала проведення навчальних семінарів та робочих зустрічей з  представниками бізнесу по населених пунктах Івано-Франківської області. Зокрема, таке навчання було проведено в Богородчанському, Рожнятівському районах.

 

 27 жовтня 2017 року в приміщенні ресторану-готелю “Фонтуш” відбулася нарада, присвячена другій річниці створення ІФООПРО _ ІФООПРО</a> - презентація звіту за 2017 рік 

Звіт про діяльність Організації Роботодавців ІФООПРО за 2016 рік

 Організації роботодавців «Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів» (ІФООПРО) створена наприкінці 2015 року - офіційно зареєстрована 27 жовтня 2015 року.

Задум щодо створення саме організації роботодавців та самі міжгалузевої в тому, що її покликання захищати права і відстоювати законні інтереси бізнесу через формування та впровадження нових підходів, в першу чергу у роботі з владою.

На час створення ІФООПРО, за даними головного управління юстиції в Івано-Франківській області, в нашому регіоні було зареєстровано 13 організацій роботодавців, більшість з них є вузькопрофільними (для прикладу це галузеві організації роботодавців медиків, телевізійників, працівників легкої промисловості і т.д.).

Натомість ІФООПРО є міжгалузевою організацією обласного рівня, що об’єднує представників підприємницького середовища з різних сфер діяльності. Це дозволяє охопити потреби та проблеми не тільки в межах конкретних галузей чи територій, але й ті, які є спільними для різних бізнесів та міст/районів області. З однієї сторони, ІФООПРО представляє інтереси тих конкретних галузей та сфер діяльності, в яких діють її члени, а з іншої – акумулює проблеми, що є типовими для всіх або наскрізними (спільні для деяких видів підприємницької діяльності). Така специфіка діяльності дозволяє зробити галузевий зріз проблематики, а також згрупувати однотипні проблеми з тим, щоб лобіювати їхнє вирішення на різних рівнях. Таким чином, організація, що є виразником інтересів багатьох бізнесів, має змогу досягти більшого для своїх членів, ніж якби вони діяли поодинці.

За своїм статусом ІФООПРО є неприбуткової громадською організацією, що об’єднує роботодавці. Її особливість в тому, що діяльність організацій роботодавців регламентується спеціальним законодавством та такі організації мають дещо ширші повноваження на відміну від інших громадських організацій та об’єднань. Цим спеціальним законодавчим актом є Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності». Також специфічним та визначальним для організації напрямом діяльності може бути побудова соціального діалогу відповідно до Закону України «Про соціальний діалог». Це означає досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів влади й місцевого самоврядування. Для того щоб ІФООПРО стала рівноправною стороною соціального діалогу в Івано-Франківській області необхідно досягти репрезентативності. Тобто до її складу має входити така кількість роботодавців регіону, на яких працює не менше 5% зайнятого населення області (орієнтовно 26-27 тис. осіб). Наразі досягнення репрезентативності та як результат – побудова соціального діалогу в регіоні – є основним пріоритетом для ІФООПРО, її стратегічною метою.

 Роман Стефанишин, Голова Ради ІФООПРО розповідає, що за перший рік активної роботи вдалося досягти багатьох результатів.“Якщо коротко, на сьогоднішньому дійстві ми на прикладі покажемо, яких результатів досягли – це говоритиме саме за себе. На сьогодні у нас добре налагоджені комунікативні канали, які допомагають вести діалог з представниками органів виконавчої влади. Наша робота полягає в тому, аби підтримувати членів організації і знаходити баланс між вимогами нормативних актів для вирішення проблем представників малого та середнього бізнесу”, – повідомив Володимир Малий.

На момент свого створення ІФООПРО стала 13 організацією, що підтримує підприємців різних сфер, і, не зважаючи на велику конкуренцію, змогли вийти на якісно новий рівень.

“За рік зроблено дві великі справи: Коли фіскальні органи висловили великі несправедливі претензії до однієї організації, нам вдалося відстояти права організації. Другою справою є спрощення ліцензування – для підприємців це має дуже велике значення і я вважаю це успіхом”, – розповідає професор кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член організації Валентина Орлова.

За цей рік організація значно розрослася і, якщо на початку діяльності налічувала мінімум – 10 членів, то зараз їх є 57.

На зустрічі привітали членів організації, відзначили їхні досягнення, нагородили. Звичайно, обговорили також плани на подальшу працю – організація планує в наступному році працювати над налагодженням корпоративної взаємодії на вигідних умовах для діючих та потенційних членів, приділити більше уваги пошуку ресурсів для бізнесу.

  

Відео - Звіт Виконавчої дирекції з нагоди річниці створення ІФООПРО