Увага! Змінилася форма авансового звіту

ДПІ у м. Івано-Франківську повідомили, що з 19 квітня набрала чинності нова редакція Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджена наказом Мінфіну від 10.03.2016 р. №350.

При цьому форма звіту змінилася лише у частині відображення неповерненої суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк повернення. Пов’язано це зі встановленням з 01.01.2016 р. єдиної ставки ПДФО у розмірі 18%. Тому у новій формі звіту буде приведено один рядок для відображення неповерненої суми надміру витрачених коштів.

Фахівці нагадали, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує  відрядження або  виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок роботодавця, який надав кошти під звіт. У разі отримання готівки із застосуванням платіжних карток, Звіт необхідно подати до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження, а якщо ж платіжна картка застосовується для проведення розрахунків у безготівковій формі – строк подання Звіту  не повинен перевищувати десяти банківських днів та за наявності поважних причин може бути продовжений роботодавцем до двадцяти банківських днів.

У разі, якщо  відряджувана особа має надміру витрачені кошти, таку суму необхідно повернути в касу або на банківський рахунок особи, яка їх видала, до або при поданні Звіту. У разі неповернення  – сума надміру використаних коштів підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%  із врахуванням підвищувального коефіцієнта (1,2195) та військовим збором (1,5%).

Нагадаємо, що обов’язок щодо  складання Звіту  покладається на підзвітну особу, яка отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.