Увага!!! У разі неповної сплати митних платежів нараховуються штрафні санкції

Пунктом 7 частини першої ст. 336 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) встановлено, що однією із форм митного контролю є, зокрема, проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

У разі несплати або неповної сплати митних платежів у встановлений строк такі платежі стягуються в порядку та строки, визначені Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) (частина перша ст. 303 МКУ).

Підстави та порядок проведення органам доходів і зборів документальних перевірок встановлені статтями 345 – 355 МКУ.

При цьому платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ та законами з питань митної справи (п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПКУ).

Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

Розміри таких штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) визначені ст. 123 ПКУ.

Відповідно до п. 123.1 ст.123 ПКУ у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, –

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування – тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

В свою чергу відповідно до частин першої, четвертої ст. 302 МКУ після закінчення встановлених МКУ та ПКУ строків сплати митних платежів на суму податкового боргу нараховується пеня у розмірі та порядку, визначених ПКУ. Пеня сплачується незалежно від застосування інших заходів відповідальності за порушення вимог законодавства України, визначених МКУ, ПКУ та іншими законами України.

Так, згідно з п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ нарахування пені розпочинається у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

При цьому пеня, визначена п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження (п. 129.4 ст. 129 ПКУ).

Таким чином, проведення контролюючими органами документальних перевірок з питань державної митної справи здійснюється відповідно до вимог МКУ, а нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за наслідками перевірок здійснюється відповідно до ПКУ.

За інформацією Прес-служби ДПІ у м. Івано-Франківську