Увага! Пенсійний фонд повідомлятиме ДФС та Держпраці про роботодавців-порушників

Оприлюднено проект Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю між суб’єктами інформаційного обміну (ПФУ, Держпраці та ДФСУ) з метою забезпечення реалізації їх поноважень.

Про що інформуватиме Пенсійний фонд Держпраці та ДФСУ
Згідно з проектом Порядку (завантажити), Пенсійний фонд буде надавати Держпраці та ДФСУ інформацію, яка включатиме наступні дані:
1) Держпраці:
про застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти й більше страхувальників;

про застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного страхувальника більше року;

про страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більша ніж чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшена порівняно з попереднім звітним місяцем;

про страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20% і більше кількість застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;

про страхувальників, які нараховують зарплату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (у 2017 році це 3200 грн – ред.);

про страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин із працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;

про страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці та яким нарахування зарплати не здійснювалось;

про страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб і загальної суми нарахованої зарплати не змінювалися;

про страхувальників, у яких у звітному місяці відбулося зменшення штатної чисельності працівників порівняно з попереднім звітним місяцем.

2) Державній фіскальній службі України:
про страхувальників, які у звітному місяці здійснили нарахування ЄСВ на зарплату (дохід), що менше розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць;

про страхувальників, які подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому зарплату за відповідний місяць;

про страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин із працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;
у яких середня зарплата за звітний місяць менше показника середньої зарплати за видами економічної діяльності у відповідному регіоні.

Яку інформацію надаватиме Держпраці Пенсійному фонду
Своєю чергою, Держпраці інформуватиме Пенсійний фонд про:
– виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами перевірки страхувальників;
– встановлення фактів допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Які дані повідомлятиме Пенсійному фонду ДФСУ
Фіскали інформуватимуть Пенсійний фонд про:
– виявлені факти допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), суму донарахованого ЄСВ по цих працівниках;
– суми донарахованого ЄСВ по страхувальниках за результатами перевірок;
– застосування фінансових санкцій за порушення, пов’язані з нарахуванням ЄСВ на зарплату (дохід), що менше мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць;
– про фінансово-економічну діяльність страхувальників: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), витрати на оплату праці.

Окрім того, проектом постанова КМУ пропонується до 1 липня 2017 року забезпечити створення на веб-порталі Пенсійного фонду можливості прийняття повідомлення застрахованої особи про необхідність легалізації трудових відносин та його автоматичного передання Держпраці.