Увага! Корисна інформація для підприємців!

За наслідками 2016 року підприємці (незалежно від системи оподаткування) зобов’язані подати звітність з ЄСВ за себе. Розглянемо нюанси її заповнення та подання

Загальні норми

Порядок нарахування, обчислення та сплати ЄСВ установлено Законом про ЄСВ та Iнструкцією №449. Сума єдиного внеску, яку сплачує підприємець, відображається у Звіті з ЄСВ (додаток 5 до Порядку №435) і подається Звіт за місцем реєстрації. Якщо протягом року підприємець змінював місце проживання (поза межами територіального обслуговування, в якому він перебував на обліку), звітність подається за новим місцем взяття на облік.

Звіт подається незалежно від того, чи провадиться підприємницька діяльність (винятком є платники ЄП — пенсіонери або інваліди, які не сплачують ЄСВ згідно із законом). Підприємець заповнює в розрізі місяців звітного року:

 • таблицю 1, якщо він перебуває на загальній системі оподаткування;
 • таблицю 2, якщо він є платником єдиного податку.

Якщо підприємець протягом року змінював систему оподаткування, тоді він подає один Звіт, який включає одночасно дві таблиці:

 • таблицю 1 (де наводить відомості про отримані доходи під час перебування протягом звітного року на загальній системі оподаткування);
 • таблицю 2 (де наводить відомості про отримані доходи під час перебування протягом звітного року на спрощеній системі оподаткування).

Звітним періодом є календарний рік. Граничний термін подання звітності за 2016 рік — до 10 лютого 2017 року, тобто останній день подання — 09.02.2017 року.

Звіт можна подати в один із таких способів (п. 1 розділ II Порядку №435):

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП (у разі подання електронного звіту він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується граничний строк подання Звіту);
 • на паперових носіях, засвідчений підписом підприємця та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • на паперових носіях;
 • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (увага: не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту, до 30.01.2017 р. Звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі звітністю).

Основні моменти заповнення:

 1. заповнюють таблицю щодо переліку таблиць Звіту, які підлягають поданню. Позначки в ній проставляють залежно від системи оподаткування, на якій перебуває ФОП, та від мети подання Звіту.
 2. у разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту на паперовому носії через відсутність операції такий рядок прокреслюють;
 3. обов’язково зазначають тип форми («початкова», «ліквідаційна», «призначення пенсії»)*;
 4. грошові суми в таблицях Звіту проставляють у гривнях із копійками.
 5. враховують обмеження щодо суми ЄСВ. Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок

У 2016 році мінімальний страховий внесок становив:

 • з 01.01.2016 р. до 30.04.2016 р. — 303,16 грн (1378 грн х 22%);
 • з 01.05.2016 р. до 30.11.2016 р. — 319,00 грн (1450 грн х 22%);
 • з 01.12.2016 р. до 31.12.2016 р. — 352,00 грн (1600 грн х 22%).

Коли звітує ФОП на загальній системі

Базою для сплати ЄСВ до 2017 року у підприємця на загальній системі була сума доходу, що підлягає оподаткуванню ПДФО**. Сума доходу (чистий оподатковуваний дохід), що підлягає оподаткуванню ПДФО, визначається за п. 177.2 ПКУ. Ним є різниця між загальним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю підприємця.

Місячний результат діяльності підприємця може бути різним. Але слід враховувати обмеження щодо мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід.

Наприклад, підприємець у 2016 році:

1) провадив діяльність, проте чистого доходу не отримував — бази для ЄСВ немає***;

2) провадив діяльність, але сума чистого доходу є меншою за мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законом на місяць отримання чистого доходу, — сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (див. п. 5 попереднього розділу);

3) взагалі не здійснював діяльності протягом місяця і доходів не отримував — бази для ЄСВ немає****.

* В окремій комірці справа на титульній формі Звіту проставляють «х».

** З 01.01.2017 р., якщо підприємець не отримав доходу (прибутку) у звітному році або окремому місяці звітного року, він зобов’язаний самостійно сплатити мінімальний страховий внесок.

***Підприємець за власним бажанням може сплатити ЄСВ у межах максимальної бази (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом).

**** Див. примітку вище.

Розрахунок та сплата за рік суми ЄСВ здійснюються підприємцем на загальній системі оподаткування за календарний рік до 10 лютого наступного року.

База для ЄСВ — це чистий дохід (прибуток), зазначений у декларації про майновий стан, поділений на кількість місяців, протягом яких він отриманий (пп. 2 п. 4 розд. IV Iнструкції №449). Тож у графі 2 таблиці 1 Звіту показують суми чистого оподатковуваного доходу щодо кожного місяця. Загальна річна сума чистого оподатковуваного доходу, наведена в графі 2 у рядку «Усього» таблиці 1 Звіту, має дорівнювати показнику, наведеному у графі 8 рядка «Усього» розділу I додатка Ф2 до декларації.

Зверніть увагу! Вперше за новою формою декларації про майновий стан ФОП звітують за 2016 рік (форма затверджена наказом Мінфіну від 15.09.2016 р. №821).

Далі у графі 3 таблиці 1 Звіту зазначають суму доходу, на яку нараховується ЄСВ, з урахуванням максимальної величини (наприклад, за грудень 2016 року у межах 40000 грн), а також з урахуванням мінімальної заробітної плати на місяць (наприклад за грудень 2016 року з урахуванням 1600 грн). Якщо графа 2 містить більшу місячну суму доходу (наприклад, за грудень графа 2 — 80000 грн), ніж максимальна величина бази нарахування для ЄСВ, графа 3 міститиме суму, яка дорівнює максимальній базі, тобто 40000 грн.

У графі 4 показують розмір ЄСВ — 22%. У графі 5 — суму нарахованого ЄСВ (ця сума дублюється у примітці таблиці 1).

Коли звітує ФОП на єдиному податку

Платники ЄП — пенсіонери за віком та інваліди, у разі якщо вони отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільнені від сплати ЄСВ*. Така категорія підприємців Звіт за себе не подає. Нагадаємо, що умови призначення пенсії за віком установлено ст. 26 Закону №1058, тож платники ЄП, які отримують пенсію за вислугу років, зокрема відповідно до Закону №2262, не звільняються від сплати ЄСВ.

Сплачують ЄСВ підприємці за періоди, в яких вони були платниками ЄП, незалежно від того, чи провадили фактично у цей період підприємницьку діяльність. Платники ЄП сплачують ЄСВ до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який нараховується ЄСВ.

Зверніть увагу! Якщо підприємець став платником ЄП (наприклад) з 26.09.2016 р., то починаючи з вересня 2016 року він щомісяця сплачує ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального страхового внеску. Пропорційного розрахунку для випадку, коли державна реєстрація й обрання спрощеної системи відбулися посеред місяця, не передбачено.

Таблиця 2 Звіту заповнюється в розрізі кожного місяця року. У графі 2 таблиці 2 платник ЄП зазначає самостійно визначену суму, на яку нараховується ЄСВ. Наприклад, розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством у відповідному місяці (якщо підприємець сплачує мінімальний розмір ЄСВ). У графі 3 таблиці 2 відображає розмір ЄСВ, тобто ставку 22%. У графі 4 таблиці 2 — суму ЄСВ, яку він сплатив за звітний рік (тобто добуток значень графи 2 і графи 3). У рядку «Усього» таблиці 2 визначає річні показники кожної графи (сума значень усіх місяців року і ця сума дублюються у примітці таблиці 2**).

* З 01.01.2017 р. таке звільнення діє і для підприємців на загальній системі оподаткування (оновлена ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ).

** У рядку під таблицею «У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):_____%

*** ________ грн», допущено помилку — там має бути графа 4.

Коли звітує ФОП, що припинив діяльність

У разі державної реєстрації припинення підприємця останнім звітним періодом є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення (дату припинення кожен ФОП може дізнатися на сайті). У разі припинення діяльності колишній підприємець зобов’язаний подати за себе Звіт за типом форми «ліквідаційна». Далі порядок заповнення Звіту аналогічний до зазначеного вище і залежить від системи оподаткування, на якій перебував підприємець.

Зверніть увагу: термін сплати зобов’язань, визначених ФОП у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, тож ЄСВ має бути сплачений до дати подання Звіту включно.

З обліку підприємець знімається після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку. Якщо за результатами перевірки збільшено або зменшено зобов’язання, підприємець формує і подає Звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до Порядку №435 протягом одного календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків. Такий Звіт заповнюється на підставі акта перевірки.

Відповідальність

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум ЄСВ платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх із нарахуванням пені (ч. 2 ст. 25 Закону про ЄСВ). Пеня нараховується з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум (ч. 10, 11 ст. 25 Закону про ЄСВ).

З дня надходження вимоги про сплату недоїмки платник ЄСВ протягом 10 к. д. повинен сплатити суми недоїмки та штрафів разом із нарахованою пенею.

Штрафні санкції також будуть застосовані у разі неподання, несвоєчасного подання Звіту підприємцем. Розмір штрафу 10 н. м. д. г. — 170 грн, відповідно до п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ. Також у цьому разі не уникнути адмінштрафу за ст. 165-1 КпАП. Розмір штрафу від 30 до 40 н. м. д. г. — від 510 грн до 680 грн.

Джерело: https://news.dtkt.ua/