Що може стати підставами для проведення позапланової перевірки додержання законодавства про працю

 

Фахівці Держпраці розповіли, що підставами для проведення позапланової перевірки додержання законодавства про працю можуть бути як такі, що визначені част. першою ст. 6 Закону  №877, так і листи підприємств, установ та організацій щодо можливого порушення законодавства суб’єктами господарювання. На цьому наголосив Володимир Гончарук, начальник відділу експертизи умов праці.

Абзацом другим частини п’ятої ст. 7 Закону №877  визначено, що посадова особа органу державного нагляду без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд суб’єкта господарювання. Отже, підставою для недопуску державного інспектора праці до перевірки є відсутність направлення на здійснення заходу та службового посвідчення.

 

Відповідно до Закону №877 позапланові перевірки проводяться у разі:

  • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;
  • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності;
  • необхідності перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
  • неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
  • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
  • звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду, або відповідного державного колегіального органу.

*****

З планами перевірок Держпраці на 2017 рік у розрізі областей можна ознайомитись у довіднику на порталі “ДК”>>