Інформація для орендарів – декларування доходів триває до 1 травня 2016 року

У разі надання громадянами у 2015 році власної нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) особі, яка не є податковим агентом, таким фізичним особам необхідно надати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) до податкової інспекції за місцем свого проживання, в якій задекларувати отримані доходи.

Нагадуємо, що декларація надається громадянином за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859.

Форма декларації з додатками до неї розміщена на головній сторінці Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/) у розділі «Декларування громадян» за посиланням:

http://sfs.gov.ua/others/deklaruvannya-gromadyan

Отриманий дохід від надання нерухомого майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) зазначається фізичною особою – платником податків у рядку 10.3 розділу II декларації та є складовою усіх доходів, отриманих платником у минулому році, загальна сума яких зазначається у рядку 10 розділу II декларації. У разі отримання доходів від надання нерухомого майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) заповнюється також графа 7 розділу VII. «Відомості про власну нерухомість та/або нерухомість, яка надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» декларації.

У зазначеному розділі декларації громадянином зазначаються відомості про все нерухоме майно, що перебуває у його власності станом на кінець звітного 2015 року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів нерухомого майна призначається окремий номер: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садовий (дачний) будинок; 5 – гараж; 6 – водойми; 7 – інше нерухоме майно.

Кожний об’єкт нерухомого майна відображається громадянином у декларації окремо із зазначенням у відповідних графах номера категорії об’єктів, місцезнаходження (країна, адреса), року набуття права власності, загальної площі (значення вказується в квадратних метрах), значення власної частки у загальній площі (значення вказується як десятковий дріб), відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) здійснюється шляхом зазначення позначки «Х».

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору на дохід, отриманий, зокрема, громадянином від надання власної нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) здійснюється ним самостійно та зазначається у розділі ІV. «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» декларації.

Сплатити нараховані у декларації суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору громадяни зобов’язаний до 1 серпня поточного року.

Напишіть відгук