Набуття членства

Членами Організації можуть бути  роботодавці Івано-Франківської області, які зареєстровані відповідно до діючого законодавства України та які визнають Статут Організації, виявили згоду виконувати його вимоги і сплачують вступні та членські внески. Прийом членів до Організації здійснюється Радою Організації на підставі заяви.Членам Організації видаються посвідчення встановленого зразка. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності, незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак. Будь-який член Організації має право вийти з неї, для чого надає заяву до Ради Організації.У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації діяльності Організації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.Член Організації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень про те, що він не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього Статуту або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, може бути виключений з Організації за рішенням Ради Організації.Рішення про виключення може бути оскаржене до Конференції Організації або до суду. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени - за зобов'язаннями Організації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом.

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Члени Організації мають право:

 • брати участь у роботі Конференції Організації;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
 • брати участь в управлінні Організацією в порядку, передбаченому цим Статутом;
 • брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;
 • користуватися у встановленому порядку майном Організації;
 •  вносити заяви та пропозиції на розгляд Конференції та інших органів Організації, а також користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом;
 • брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання;
 • публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Організації;
 • вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;
 • передавати     права з  представництва захисту  прав та законних  інтересів Організації.

Члени Організації зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги;
 • виконувати рішення керівних органів  Організації ;
 • не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;
 • брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Організації;
 • робити вагомий внесок у  діяльність та розвиток Організації в  порядку, передбаченому цим Статутом
 • сплачувати  вступні  та  членські  внески   в  порядку,   встановленому  Радою Організаці

 

Розмір вступних та членських внесків визначається відповідним Положенням, яке затверджується Радою Асоціації.

Завантажити заяву для підприємства - заявка на вступ підприємства

Завантажити заяву для ФОП - заявка на вступ фоп

Надішліть заяву тут

* Необхідні поля


Допустимі розширення файлів: doc, docx, pdf
Максимальний розмір файлів 1МВ

Корпоративні пропозиції для членів Організації роботодавців ІФООПРО

Виконавча дирекція ІФООПРО  пропонує ряд вигідних корпоративних пропозицій для тих, хто вже є членами ІФООПРО та тих, які приєднаються до лав нашої Організації.

Першим зголосився